Voiko ruostumatonta terästä laserhitsata?

Voiko ruostumatonta terästä laserhitsata?

Ruostumaton teräs on suosittu materiaali, jota käytetään useilla teollisuudenaloilla rakentamisesta ja tekniikasta ruokaan ja lääketieteellisiin laitteisiin.Se tunnetaan erinomaisesta korroosionkestävyydestään, kestävyydestään ja lujuudestaan, mikä tekee siitä erittäin kysytyn materiaalin hitsaussovelluksiin.Yksi tehokkaimmista ruostumattoman teräksen hitsausmenetelmistä onlaserhitsaus.Mutta voiko ruostumatonta terästä laserhitsata?Tässä artikkelissa perehdymme ruostumattoman teräksen hitsauksen maailmaan, tutkimme ruostumattoman teräksen laatuja, hitsausnäkökohtia, suojakaasun roolia ruostumattoman teräksen hitsauksessa ja muita ruostumattoman teräksen laserhitsauksen näkökohtia.

Voiko ruostumatonta terästä laserhitsata?

Vastaus on jyrkkä, kyllä!Laserhitsaus on erinomainen tekniikka ruostumattoman teräksen hitsaukseen.Kaikkia ruostumattoman teräksen laatuja ei kuitenkaan voida laserhitsata.On tärkeää ottaa huomioon ruostumattoman teräksen laatu ennen laserhitsausmenetelmän valintaa.Ruostumattomia teräksiä on useita, mukaan lukien austeniittiset, ferriittiset, martensiittiset ja duplex-ruostumattomat teräkset.

Ruostumattoman teräksen laatuja

Austeniittiset ruostumattomat teräkset:

Austeniittinen ruostumaton teräs on yleisin ruostumattoman teräksen laatu, jota käytetään laserhitsaussovelluksissa.Tämä ruostumaton teräslaji koostuu korkeasta nikkeli- ja kromipitoisuudesta ja sillä on hyvä korroosionkestävyys.
Laserhitsauksen käyttö vähentää lämpövaikutusten vyöhykkeen leveyttä ja vähentää siten alueita, jotka voivat olla alttiita pistesyöpymiselle ja korroosiolle.
Toinen näiden ruostumattoman teräslaatujen laserhitsauksen etu perinteisiin hitsaustekniikoihin verrattuna on lämpövääristymien ja jäännösjännitysten vähentäminen.Tämä on erityisen tärkeää ruostumattomille teräksille, joiden lämpölaajeneminen on 50 % suurempi kuin tavallisen hiiliteräksen.

Ferriittiset ruostumattomat teräkset:

Ferriittisillä ruostumattomilla teräksillä on alhainen sitkeys ja ne ovat alttiita halkeilemaan, mikä tekee niistä vähemmän sopivia laserhitsaukseen.

Martensiittiset ruostumattomat teräkset:

Martensiittiset ruostumattomat teräkset (> 0,15 % hiiltä) ovat kovia ja hauraita, ja jos yli 0,1 % hiiltä sisältäviä martensiittisia ruostumattomia teräksiä on hitsattava, austeniittisen ruostumattoman teräksen täyteaineen käyttö voi parantaa hitsin sitkeyttä ja vähentää halkeamisherkkyyttä, mutta ei vähennä lämpövaikutusalueen hauraus.Harkitse materiaalin esikuumennusta ennen hitsausta tai materiaalin karkaisua 650-750 °C:ssa laserhitsauksen jälkeen lämpövaikutusalueen haurauden vähentämiseksi.

Duplex ruostumaton teräs:

Duplex-ruostumattomat teräkset ovat yhdistelmä austeniittisia ja ferriittisiä ruostumattomia teräksiä, jotka voidaan laserhitsata, mutta vaativat huolellista harkintaa monimutkaisen mikrorakenteensa vuoksi.

Hitsauksen huomioita

Ennen ruostumattomien terästen laserhitsausta on otettava huomioon useita hitsaukseen liittyviä näkökohtia.Yksi tärkeimmistä huomioon otettavista tekijöistä on materiaalin paksuus.Laserhitsaus on ihanteellinen tekniikka ohuille materiaaleille, koska se muodostaa kapean lämpövaikutusalueen, mikä vähentää vääristymisen ja vääntymisen riskiä.Paksuille materiaaleille laserhitsaus ei kuitenkaan välttämättä sovellu, koska se voi johtaa liialliseen lämmön muodostumiseen, mikä johtaa vääristymiin ja vääntymiseen.

Suojakaasun rooli ruostumattoman teräksen hitsauksessa

Suojakaasu on olennainen tekijä ruostumattoman teräksen hitsauksessa, eikä se eroa siitä laserhitsauksessa.Yleisin ruostumattoman teräksen laserhitsauksessa käytetty suojakaasu on argon.Se tarjoaa erinomaisen suojan hapettumista ja ilman saastumista vastaan.Heliumia voidaan käyttää myös yhdessä argonin kanssa tunkeutumissyvyyden ja hitsausnopeuden lisäämiseksi.

Muita ruostumattoman teräksen laserhitsauksen ominaisuuksia

Laserhitsaustarjoaa useita etuja perinteisiin hitsausmenetelmiin verrattuna, kuten pienemmän lämmöntuoton, paremman tarkkuuden ja pienemmän vääristymän.Se on myös nopeampi ja tehokkaampi hitsausmenetelmä, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon teollisiin sovelluksiin.Lisäksi laserhitsausta voidaan suorittaa useissa eri asennoissa, mukaan lukien tasainen, vaakasuora, pystysuora ja yläpuolella.

Lopuksi voidaan todeta, että ruostumaton teräs voidaan laserhitsata, mutta on tärkeää ottaa huomioon ruostumattoman teräksen laatu, materiaalin paksuus ja sopivan suojakaasun käyttö.Austeniittista ruostumatonta terästä käytetään yleisimmin laserhitsauksessa ja argonia yleisimmin käytettynä suojakaasuna.Laserhitsaus tarjoaa useita etuja perinteisiin hitsausmenetelmiin verrattuna ja on houkutteleva vaihtoehto teollisiin sovelluksiin.Laserhitsaustekniikan kehittyessä siitä tulee todennäköisesti yhä suositumpi tapa ruostumattoman teräksen liittämiseen eri teollisuudenaloilla.

Jos olet kiinnostunut käyttämäänlaserlaitteetruostumattomasta teräksestä valmistettujen sovellusten osalta ota meihin yhteyttä osoitteessainfo@fanuci.com.Saatavilla on paljon asiantuntemusta ja kokemusta apunasi.


Postitusaika: 11.4.2023

Kytkeä

Anna meille huuto
Hanki sähköpostipäivitykset